«Βλάχα πλένει στο ποτάμι»

Συνταξιδιώτες του Πολυφωνικού Καραβανιού
Ορεινό, Πολυφωνικό Kαραβάνι 2021