Βλάχικο πολυφωνικό τραγούδι

Βλάχοι Αndon Poci
Γολά, Πολυφωνικό Καραβάνι 2004