Βλάχικο πολυφωνικό τραγούδι

Βλάχοι Αndon Poci
Mαργαρίτι, Πολυφωνικό Καραβάνι 2004