Βουλγάρικο πολυφωνικό τραγούδι

Vay Doudoley
Περιστέρι, Πολυφωνικό Καραβάνι 2005