“¨Οταν ήμουνα πουλί”, πολυφωνικό σχήμα ενηλίκων Δερβιτσάνης, Στρατίνιστα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2018