“Ήθελα να σε ρωτήσω τριαντάφυλλο” – ΚΥΡΑΔΕΣ ΑΝΩ ΔΕΡΟΠΟΛΗΣ, Πόβλα, Μεγάλο Πολυφωνικό Καραβάνι 2019