3.8.1997, το πολυφωνικό σύνολο “ΧΑΟΝΙΑ” στο αρχαίο θέατρο της Γιτάνης