Αυτοσχεδιασμός Εργαστηρίου Πολυφωνίας, Αρχαία Φανοτή – Θεσπρωτία, Πολυφωνικό Καραβάνι 2009