Αυτοσχέδιος πολυφωνικός από τα χωριά Γριάσδανη, Σμίνετση, Πόβλα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2003