“Άιντε Μάρω στο πηγάδι”, “Από πέρα απ’ το ποτάμι” – Μαρίνα Αγγελοπούλου, 2009

Απόσπασμα επιτόπιας καταγραφής στη διάρκεια του Μεγάλου Πολυφωνικού Καραβανιού 2009