“Άιντε Μάρω στο πηγάδι”, “Από πέρα απ’ το ποτάμι” – Μαρίνα Αγγελοπούλου, Πολυφωνικό Καραβάνι 2009