“Αλησμονώ και χαίρομαι”, κομπανία ΚΩΣΤΑ ΒΕΡΔΗ – ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΤΕΡΟΥ, Πετροβίτσα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2002