“Άντρας μου πάει στα ξένα”, πολυφωνικός όμιλος Πολυτσανιτών, Πολύδροσο, “¨Απειρος” 1998