Αντρέας Καράτζιος, Πολυφωνικός Όμιλος Αετομηλίτσας, Ντένισκο, Πολυφωνικό Καραβάνι 2001