“Από πέρα απ΄το ποτάμι”, Μαρίνα Αγγελοπούλου & όμιλος, Λιάς, Μουργκάνα, Πολυφωνικό Καραβάνι2002