“Από πέρα απ’ το ποτάμι” – το (Άνω) “ΠΩΓΩΝΙ” στην βυζαντινή Οσδίνα – Πολυφωνικό Καραβάνι 2000