“Αρχοντοπούλα ν΄ έπλενε”, Μαριάννα Τζήμα, Καστάνιανη Κόνιτσας, Πολυφωνικό Καραβάνι 2021