Δευτέρα του Πάσχα στο Γιρομέρι Θεσπρωτίας. Ο Γιώργος Τούτσης, ο Σπύρος Βρυσέλας…