“Δεροπολίτισσα”, Χαονία & Εργαστήρι Πολυφωνίας, Παλιά Σαγιάδα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2008