“Έλα κάτω φεγγάρι”, “ΝΕΟΙ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ”, αρχαία Ελέα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2011