“Ένα πουλί θαλασσινό” – αυτοσχέδιος όμιλος ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Πoλυφωνικό Καραβάνι 2007