“Εψές προψές επέρασα” – Χαροντικό, Όλγα Μπίκα & Φρόσω Χαρίση, Xειμερινό Πολυφωνικό Καραβάνι 2009