“Για ιδές εκείνο το βουνό” – ΟΛΓΑ ΜΠΙΚΑ, Παρακάλαμος, Χειμερινό Πολυφωνικό Καραβάνι 2020