“Γιάννη μου το μαντήλι σου”, ΜΟΒΑ (Σερβία), Φιλιάτες, Πολυφωνικό Καραβάνι 2001