“Γιώργο μας πήρε η άνοιξη” – ΣΟΦΙΑ ΔΕΜΙΡΗ, Δ. ΜΑΤΣΙΑΣ, Β. ΚΩΤΣΟΥ, Κτίσματα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2018