Η Ανθούλα Κώτσου για το Πολυφωνικό της Αετόπετρας – Κτίσματα 2004