Η κυρά Φανή, η αρχή του ταξιδιού…

Φανή Δημοπούλου, επιτόπια καταγραφή του Πολυφωνικού Καραβανιού