η κυρά Φρόσω από τον Παρακάλαμο – Φρόσω Χαρίση, μαρτυρία στον Αλέξανδρο Λαμπρίδη, 2007