η ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΩ, το ΜΟΙΡΟΛΟΪ και το ΠΡΕΠΟΣ, Παρακάλαμος, Χειμερινό Πολυφωνικό Καραβάνι 2009