Η κυρά Μαρίνα στις “Φωταψίες της Άλλης Όχθης”

Απόσπασμα επιτόπιας καταγραφής του Χειμερινού Πολυφωνικού Καραβανιού 2009  στην τηλεοπτική εκπομπή του Αλέξανδρου Λαμπρίδη «Φωταψίες της άλλης όχθης» (2009)