Ο Ηλίας στο σπίτι του, 2004

Επιτόπια καταγραφή του Πολυφωνικού Καραβανιού. Ο Ηλίας Κούρος τραγουδάει στο σπίτι του.