“Κλαιν΄οι πέτρες τα λιθάρια”, Μαρίνα Αγγελοπούλου, Βαβούρι, Χειμερiινό Πολυφωνικό Καραβάνι 2009