“Κόρη που πάνεις για νερό”, Εργαστήρι Πολυφωνίας, Μολυβδοσκέπαστος, Πολυφωνικό Καραβάνι 2006