“Κρασί σε πίνω για καλό”, γυναίκες από το Πληκάτι, Πληκάτι, Πολυφωνικό Καραβάνι 2001