ΛΙΜΠΟΒΟ, “Μου ΄λεγε η μάνα μου”, το τραγούδι κι ο αυτοσχεδιασμός παλιά, Πολυφωνικό Καραβάνι 2018