“Μικρή Boυργάρα θέριζε” – Γυναικείος όμιλος Λούψικου – Πολυφωνικό Καραβάνι 2012