Νέοι του Αργυροκάστρου, Χαραυγή (Λύκου), Πολυφωνικό Καραβάνι 2008