Ο ποιητής ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ στην Παλιά Σαγιάδα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2021