Οι «κυράδες της Άνω Δερόπολης» στην Πόβλα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2019