“Ως πότε αχ, ως πότε βαχ” – ΦΑΝΗΣ ΓΙΩΤΗΣ, Κτίσματα Πωγωνίου, Χειμερινό Πολυφωνικό Καραβάνι 2014