“Παίρνω σχίζω μωρ΄ Πανάγιω”, Γιώργος Ντότης, Πολυφωνικός Όμιλος Δολού, Πολυφωνικό Καραβάνι 2009