“Πανάγιω”, Μαριάννα Τζήμα, Αντώνης Κακούρης, Νίκος Κατσαρός, Πολυφωνικό Καραβάνι 2021