Πωγωνίσια πολυφωνικά, αυτοσχέδιο γλέντι, “Άνω Πωγώνι”, Κώστας Λώλης κά, Πολυφωνικό Καραβάνι 2000