“Ποιά καρδιά σαν τη δικιά μου”, αυτοσχέδ. όμιλος ΓΡΙΑΖΔΑΝΗ, ΣΜΙΝΕΤΣΗ, ΠΟΒΛΑ Πολυφωνικό Καραβάνι 2003