Πολυφωνικός όμιλος Αετομηλίτσας, πρόβα στο Καταφύγιο, προετοιμασία Πολυφωνικού Καραβανιού 2002