“Σ’ όλο τον κόσμο , γεια σου μωρή Λένη”, Πόβλα Θεσπρωτίας, Πολυφωνικό Καραβάνι 2016