“Σαν πάει ο Απρίλης δώδεκα”, Όμιλος Πολυτσανιτών, Πολύδροσο Θεσπρωτίας, Συνάντηση για το Πολυφωνικό Τραγούδι 02.08.1998