“Σηκωθείτε ολίγο ολίγο”, το Πολυφωνικό των Κτισμάτων στο Δολό, Πoλυφωνικό Καραβάνι 2001