“Στης Ελένης το κρεβάτι”, “Χαονία” & όμιλος, κομπανία ΘΩΜΑ ΛΩΛΗ, Ζίτσα, Πολυφωνικό Καραβάνι 2013