“Στης Ελένης το κρεβάτι”, “Κυράδες της ΑΝΩ ΔΕΡΟΠΟΛΗΣ”, Γκρίμποβο, Πολυφωνικό Καραβάνι 2012